لاغری در یک جلسه و تزریق چربی توسط سیستم PAL

لاغری در یک جلسه و تزریق چربی توسط سیستم PAL

در این روش  بدون استفاده  از بیهوشی و بستری  در بیمارستان  کاملا به صورت سرپا  انجام می شود  و هیچگونه  عوارضی  جانبی ندارد.

  • لاغری در یک جلسه
  • تزریق چربی به صورت
  • تزریق چربی به سینه و باسن
  • تزریق چربی به ناحیه تناسلی

 

لاغری در یک جلسه و تزریق چربی توسط سیستم PAL

ارتباط با ما